ПРВИ И ЈЕДИНИ РЕПРЕЗЕНТАТИВНИ СИНДИКАТ ЗАПОСЛЕНИХ У МО И ВС

Адвокати Војног синдиката Србије, надлежном јавном тужилаштву, поднели су јуче кривичне пријаве против министра одбране Александра Вулина и свих чланова војних дисциплинских органа Генералштаба Војске Србије и Министарства одбране, који су неосновано и незаконито дисциплински гонили председника Војног синдиката Србије, након иступања у јавности и говора у име синдиката чији је законски заступник.

Министру одбране Александру Вулину, ставља се на терет ометање и спречавање синдикалног деловања у Војсци Србије, током целог министарског  мандата, а официри из дисциплинских органа, првостепеног и другостепеног Војног дисциплинског суда, сумњиче се да су извршили кривично дело злоупотребе службеног положаја.

Целокупна српска и међународна јавност згрожена је прогоном представника јединог репрезентативног синдиката у Војсци Србије и одлуком да се његовом председнику због јавне критике послодавца кога према закону представља министар одбране, и изношења ставова синдиката изрекне отказ из војне службе.

Неспорно је да су поступцима министра и пријављених официра, у Министарству одбране и Војсци Србије, на најгрубљи начин прекршене слободе и права које јемчи Устав, међународне конвенције и закони, па очекујемо да јавно тужилаштво покаже да је независно и детаљно испита наводе из ових кривичних пријава, а потом предузме све да се починиоци ових кривичних дела процесуирају и казне у складу са законом.

Министарство одбране је одговорило на захтев Војног синдиката Србије за доделу новчане честитке деци запослених у Војсци Србије.
У одговору министарства одбране наводи се да министарство одбране није у могућности да исплати наведену честитку јер средства за исплату нису планирана Законом о буџету Републике Србије за 2018. и 2019. годину.

Чланом 46. посебног колективног уговора за државне органе прописано је да је послодавац дужан да обезбеди деци запослених старости до 15 година живота поклон за Нову годину- новчану честитку у вредности до неопорезивог износа  који је предвиђен законом којим се уређује порез на доходак грађана.

Напомињемо да је колективни уговор акт веће правне снаге од закона и не може га мењати једна страна без сагласности друге стране о чему се сачињава анекс.

Правни тим Војног синдиката Србије позива све чланове Војног синдиката Србије да се јаве својим синдикалним групама ради ажурирања спискова и подношења тужби.

У протеклом периоду Војни синдикат Србије, много пута је указивао на проблеме ненадокнађеног прековременог рада припадницима Војске Србије, и борио се да припадници Војске Србије остваре своје право на накнаду прековременог рада, било слободним сатима било новчаном накнадом прековременог рада.

У том смислу обавештавамо чланове Војног синдиката Србије, да је Сектор за буџет и финансије Министарства одбране Републике Србије, својим актом број 27-262 од 21.12. 2018. године, дао сагласност за исплату прековременог рада командама и јединицама, за један месец у 2018 години за који се анализом оптерећености утврди да су у њему припадници били најдуже прековремено ангажовани уз поштовање законских одредби у смислу да тај прековремени рад мора да се обавља по писаном налогу претпостављеног старешине, да не може трајати дуже од 4 часа дневно нити дуже од 8 часова недељно, у складу са прописаном евиденцијом прековременог рада и да мора бити у складу са другим законским одредбама које регулишу прековремени рад професионалних припадника Војске Србије.

Дана 24.12.2018. године реализоваће се уплата солидарних помоћи за чланове Војног синдиката Србије за месец НОВЕМБАР 2018.године.  Солидарне помоћи исплаћују се по захтеву члана у случајевима предвиђеним Правилником о фонду солидарности Војног синдиката Србије (рођење детета, смрт члана породице, смрти родитеља, у случају смрти члана и лома кости). Износ солидарне помоћи је 10.000 динара.

Војни синдикат Србије, данас је званично обавештен, да је министар одбране одобрио коришћење сале Дома Гарде на Топчидеру, у дане 22. и 23. децембар, како би се организовале новогодишње представе и поделили пакетићи деци припадника Војске Србије.

Захваљујемо се најпре медијима који су својом снагом помогли да деца припадника војске не буду ускраћена овог за њих најзначајнијег догађаја у години.

Одајемо признање министру одбране на томе што је интерес деце наших колега успео да стави изнад свих несугласица које постоје у односима са репрезентативним синдикатом.

Надамо се да ће примери позитивне сарадње у будућности бити императив. Само добар социјални дијалог између послодавца и представника запослених као резултат доноси унапређење положаја запослених, у овом случају припадника Војске Србије и чланова њихових породица.

Позивамо министра Вулина, да 22. и 23. децембра дође у Дом Гарде и деци наших колега заједно са нама, пожели срећну и успешну нову 2019-ту годину.

И поред тога што није извршило своју обавезу да деци припадника Војске Србије, старости до 15 година, исплати новогодишњу честитку, Министарство одбране, је овај пут отишло корак даље у непоштовању припадника војске јер није дозволило репрезентативном Војном синдикату Србије, да у сали Дома Гарде на Топчидеру дана 22. и 23. децембра одржи две позоришне представе за око 800 малишана и уз Деда Мраза им подели новогодишње пакетиће.

Ово је још један вид дискриминације које Министарство одбране на челу са министром Вулином спроводи над припадницима Војске Србије, а овај пут и над члановима њихових породица. У вези са овим чином дискриминације покренућемо поступак судске заштите.

Због оваквог дискриминаторског понашања Министарства одбране, новогодишњу представу и доделу пакетића организоваћемо наредних дана испред зграде Министарства одбране, а искористићемо ту прилику и позвати министра да исправи своју грешку и сам се прикључи овој акцији, која има за циљ да децу наших колега учини срећнијим.

Војни синдикат Србије је дана 12.12.2018.године упутио Министарству одбране захтев за повећање вредности бода по коме се врши обрачун накнаде дела трошкова за закуп стана и накнаде трошкова у вези са решавањем стамбеног питања.

Захтевом се тражи повећање износа бода за обрачун накнаде минимално 5 динара, односно за 30% у односу на тренутну вредност бода.

Последњи пут, вредност бода за предметне накнаде установљена је 2008. године и од тада се није мењала. Вредност бода која је тада утврђена у износу од 18.44 динара, а за накнаду из члана 22. Правилника, 25 динара. У јуну месецу 2008.године нпр. курс евра износио је 78.83 динара за један евро. На дан подношења овог захтева курс евра износи 118,21 динара за један евро, дакле 39.38 динара више него 2008. године. Овакво стање ствари представља знатно повећање трошкова на терет личног буџета запослених у Војсци Србије и Министарству одбране који остварују право на предметну накнаду, и то за 30% више у односу на 2008. годину.

Претрага уговораЛинк ка иступници из синдиката


Пријатељи Војног синдиката Србије

http://www.policijskisindikatsrbije.org.rs/

http://www.sind-prav.org.rs/

http://www.sob.mk/