ПРВИ И ЈЕДИНИ РЕПРЕЗЕНТАТИВНИ СИНДИКАТ ЗАПОСЛЕНИХ У МО И ВС

Као што је познато, у протеклом периоду велики број чланова Војног синдиката Србије, својим јединицама поднео је захтеве за остваривања права на солидарну помоћ због рођења детета, а на основу члана 43. став 1. тачка 8. Посебног колективног уговора за државне органе.Након што су првостепени органи Војске Србије у управном поступку одбили захтеве са образложењем да се на професионалне припаднике Војске Србије не примењују одредбе Посебног колективног уговора, а у поступку по жалби такав став подржали и другостепени органи, адвокати Војног синдиката Србије поднели су тужбе Управним судовима.

Управни суд је поступајући по таквим тужбама на заједничкој седници судија Управног суда заузео став да се на професионалне припаднике војске Србије примењују одредбе Посебног колективног уговора те да сходно томе професионалним припадницима Војске Србије припада право на солидарну помоћ за рођење детета и поништио решења другостепених органа којим су одбијене жалбе.

Другостепени органи су поништили тужбе и предмете вратили првостепеним органима који су усвојили захтеве.

У поступку извршења Рачуноводствени Центар Министарства одбране РС, одбио је да изврши оваква решења и иста вратио јединицама као неисправна.
Правна служба Војног синдиката Србије позива све чланове Војног сидиката Србије који су се нашли у оваквој ситуацији да се што хитније, а најкасније до 01.10.2018. године, јаве председницима својих Синдикалних група ради покретања парница пред надлежним судовима. Неопходно је да се чланови јаве у наведеном периоду како би Војни синдикат Србије извршио обрачун трошкова и определио средства неопходна за подношење тужби.

Позивамо Вас да о овоме обавестите и чланове Војног синдиката Србије, који нас не прате преко друштвених мрежа.