ПРВИ И ЈЕДИНИ РЕПРЕЗЕНТАТИВНИ СИНДИКАТ ЗАПОСЛЕНИХ У МО И ВС

Након бројних иницијатива и притисака на послодавца од стране Војног синдиката Србије коначно су делимично усаглашени Закон о ПИО и Закон о Војсци Србије.

У члану 42. Закона о пензијском и инвалидском осигурању став 6. је измењен и сада гласи „Професионална војна лица према прописима о Војсци Србије“, уместо досадашњег „Професионална војна лица (официри и подофицири)“

Како је Законом о Војсци Србије у члану 9. дефинисано да су професионална војна лица: официр, подофицир и професионални војник, а измењени члан 42. Закона о Војсци Србије дозвољава професионалним војницима на појединим формациским местима продужење уговора до испуњења услова за пензију, где уговор о раду може да буде продужен до 53 године живота, а министар одбране може продужити уговор о раду до остваривања права на пензију.

По наведеном могуће је да професионални војник оствари 40 година пензионог стажа те стиче право на подношење захтева за пензионисање.

Следећи корак је измена члана 110. Закона о Војсци Србије, проширењем члана на професионалне војнике исти ће у пензију ићи по сили закона, а не подношењем захтева.

Дана 08.10.2018. године реализоваће се уплата поклон ваучера за полазак деце чланова Војног синдиката Србије у први разред основне школе у износу од 2.000 динара. Позивамо чланове којима су деца пошла у први разред основне школе у школској години 2018/19, који се нису пријавили за поклон ваучер, да то учине у својим матичним синдикалним групама.

У последњих неколико дана, Војни синдикат Србије, обавештен је од стране својих чланова, да су на бројним војним објектима, примећени огласи адвоката, у којима се припадницима Војске Србије нуде услуге заступања у поступцима за остваривање права на регрес и топли оброк за претходни период.

По питању остваривања права на регрес и топли оброк, Војни синдикат Србије, пажљиво прати парничне поступке који су по овом питању већ покренути, те позива своје чланове да још увек не покрећу парничне поступке за остваривање права на регрес и топли оброк, све док неки од судова не заузме став по овом питању и донесе пресуду, о чему ће Војни синдикат обавестити своје чланове. Поред тога, по питању остваривања права на регрес и топли оброк за претходни период, покренут је и управни поступак, о чијем ће исходу чланство, такође, бити обавештено.

Позивамо чланове Војног синдиката Србије, да уколико ипак желе да покрену парничне поступке за остваривање права на регрес и топли оброк то чине искључиво преко адвокатских канцеларија са којима наш синдикат има закључене уговоре којим се члановима омогућава потпуно бесплатна правна помоћ у остваривању права из радног односа.

Упозоравамо чланове Војног синдиката Србије да не наседају на огласе адвоката, јер су обично иза наизгед примамљивих огласа скривени веома неповољни услови заступања.

Данас је у Београду, у организацији Европске организације војних асоцијација (ЕУРОМИЛ) која од 1972. године до данас окупља 34 војне организације и синдикате из 23 земље Европе, одржан је округли сто на тему "Права војног особља и војних синдиката".

Дискусију је водио председник ЕУРОМИЛ-а господин Емануел Јакоб, а учешће су узели војни синдикати Мађарске, Србије, Македоније и Црне Горе. Гости округлог стола били су представници Министарства одбране Србије и представници јединог репрезентативног синдиката запослених у Војсци Србије, Војног синдиката Србије. Иако није члан ове међународне војне организације, представницима Војног синдиката Србије, дата је прилика да презентују положај војног особља у Србији и укажу на примере кршења њихових права. Током дискусије могли смо да сагледамо положај и поштовање права колега из армија у окружењу и да разменимо искуства у синдикалном раду у војскама земаља ЕУ Војни синдикат Србије, позван је од председника ЕУРОМИЛ-а да постане његов члан.

Као јавна организација ЕУ, ЕУРОМИЛ може у значајној мери да се заузме код органа и институција ЕУ у погледу заштите права војног особља у земљама које су чланице уније, али и код земаља које су кандидати за чланство у ЕУ обзиром да закони тих земаља морају бити усклађени са законима ЕУ. Војни синдикат Србије размотриће могућност придруживања ЕУРОМИЛ-у уколико то препозна као свој интерес, првенствено у заштити права српских војника.

Дана 14.09.2018. године, Војни синдикат Србије, објавио је Саопштење, којим позива чланове Војног синдиката Србије, да се јаве председницима синдикалних група, како би они, са циљем покретања парница,Правној служби Војног синдиката Србије доставили спискове чланова којима је Рачуноводствени Центар Министарства одбране РС, поступку извршења правоснажних решења о признавању права на солидарну помоћ због рођења детета по одредбама Посебног колективног уговора,  одбио је да изврши оваква решења.

Како Војни синдикат Србије сазнаје, након објављивања овог Саопштења у јавности, Рачуноводствени Центар Министарства одбране РС, почео је са да извршава првостепена решења, и то исплатом солидарне помоћи по одредбама Посебног колективног уговора, а након спроведеног поступка  оцене законитости рачуноводствених исправа према одредбама Правилника о финансијском пословању у Министарству одбране и Војсци Србије.

Све што је потребно је да првостепени управни органи у Министарству одбране и Војсци Србије, којима су од стране Рачуноводственог центра Министарства одбране РС, враћена као неисправна решења о признавању права на солидарну помоћ због рођења детета по одредбама Посебног колективног уговора за државне органе, иста што хитније доставе Рачуноводственом центру Министраства одбране РС, са напоменом да остају при донетим решењима.

Војни синдикат Србије се још једном изборио за остваривање права својих чланова  и показао да је најјача снага у одбрани интереса запослених у Министарству одбране и Војсци Србије.

Дана 27.09.2018. године реализоваће се уплата солидарних помоћи за чланове Војног синдиката Србије за месец АВГУСТ 2018.године.  Солидарне помоћи исплаћују се по захтеву члана у случајевима предвиђеним Правилником о фонду солидарности Војног синдиката Србије (рођење детета, смрт члана породице, смрти родитеља, у случају смрти члана и лома кости). Износ солидарне помоћи је 10.000 динара.

Такође реализоваће се и уплата поклон ваучера за полазак деце чланова Војног синдиката Србије у први разред основне школе у износу од 2.000 динара. Позивамо чланове којима деца полазе у први разред основне школе, који се нису пријавили за поклон ваучер, та то учине у својим матичним синдикалним групама.

Дана 17.09.2018. године реализоваће се уплата поклон ваучера за полазак деце чланова Војног синдиката Србије у први разред основне школе у износу од 2.000 динара. Позивамо чланове којима деца полазе у први разред основне школе, који се нису пријавили за поклон ваучер, да то учине у својим матичним синдикалним групама.

Претрага уговораЛинк ка иступници из синдиката


Пријатељи Војног синдиката Србије

http://www.policijskisindikatsrbije.org.rs/

http://www.sind-prav.org.rs/

http://www.sob.mk/