ПРВИ И ЈЕДИНИ РЕПРЕЗЕНТАТИВНИ СИНДИКАТ ЗАПОСЛЕНИХ У МО И ВС

Као што је познато, у протеклом периоду велики број чланова Војног синдиката Србије, својим јединицама поднео је захтеве за остваривања права на солидарну помоћ због рођења детета, а на основу члана 43. став 1. тачка 8. Посебног колективног уговора за државне органе.Након што су првостепени органи Војске Србије у управном поступку одбили захтеве са образложењем да се на професионалне припаднике Војске Србије не примењују одредбе Посебног колективног уговора, а у поступку по жалби такав став подржали и другостепени органи, адвокати Војног синдиката Србије поднели су тужбе Управним судовима.

Управни суд је поступајући по таквим тужбама на заједничкој седници судија Управног суда заузео став да се на професионалне припаднике војске Србије примењују одредбе Посебног колективног уговора те да сходно томе професионалним припадницима Војске Србије припада право на солидарну помоћ за рођење детета и поништио решења другостепених органа којим су одбијене жалбе.

Из извора блиског руководству Министарства одбране, сазнајемо да је покренут поступак усклађивања зарада припадника Војске Србије са законским минимумом по коме основица за обрачун плата у војсци не може бити нижа од 75% републичког просека. Подсећамо да је ово био један од више пута поновљених захтева Војног синдиката Србије и један од разлога за протесте које смо организовали током прошле године. Како сазнајемо, линијом командовања ће на потчињене бити спуштена информација у којој се наводи да ће плата професионалног војника након овог повећања износити 55.000 динара, све у циљу спречавања одлива кадра.

У случају да је ово истина плате запослених би први пут од априла 2000.године достигле законом гарантовани минимум. Да подсетимо од 2000.-2008.године минимум зараде у Војсци Србије био је 3-5 просечних плата у привреди, да би се променом Закона о Војсци исти спустио на 75% просечне зараде у Републици Србији. Почетком примене новог закона никада није испоштован минимум, који је најближи гарантованој заради износио 71% у јануару 2008.године, а да би у међувремену пао чак и на 54% од просечне зараде.

Из наведеног такође по први пут видимо да је озваничен проблем одлива кадра на који Војни синдикат Србије указује још од 2015.године.

У допису које је једини репрезентативни синдикат у Војсци Србије, Војни синдикат Србије, данас упутио Председнику Републике и главнокомандујућем војсци, Александру Вучићу, наводи се да је потребно одржати хитан састанак са представницима запослених у Војсци Србије како би се Председник Републике упознао са стварним, веома забрињавајућим стањем у Војсци Србије и целокупном систему одбране које прети да потпуно онеспособи основну функционалну и оперативну способност наше војске за одбрану земље.

На предметном састанку представници репрезентативног синдиката изнеће конкретне предлоге за унапређење стања ресурса, пре свега за очување професионалног кадра који се тренутно драстично осипа, услед чега је оперативна способност Војске Србије за њену основну уставну функцију значајно нарушена. Такође пред Председника Вучића, биће изнети конкретни предлози за унапређење радног, материјалног и социјалног положаја припадника војске и образложити потреба да се између представника Републике Србије, као нашег послодавца и репрезентативног синдиката као представника запослених у Војсци Србије, отпочне са здравим социјалним дијалогом који до сада није постојао и који се опструисао и коначно отпочну преговори за закључење посебног колективног уговора за запослене у делатности одбране, јер је то тренутно од пресудног значаја и круцијално решење за очување њених људских ресурса, који су на издисају.

На предметном састанку ће бити речи и о примерима кршења закона, неистинитом службеном извештавању, злоупотребама, корупцији и криминалу у Војсци Србије, који у озбиљној мери подривају одбрамбену моћ земље и штете држави и њеним пореским обвезницима.

Очекујемо да ће Председник уважити молбу репрезентативног Војног синдиката Србије и да ће се убрзо састати са делегацијом званичних представника запослених у Војсци Србије.

Дана 27.08.2018. године реализоваће се уплата солидарних помоћи за чланове Војног синдиката Србије за месец ЈУЛ 2018.године.  Солидарне помоћи исплаћују се по захтеву члана у случајевима предвиђеним Правилником о фонду солидарности Војног синдиката Србије (рођење детета, смрт члана породице, смрти родитеља, у случају смрти члана и лома кости). Износ солидарне помоћи је 10.000 динара.

Такође реализоваће се и уплата поклон ваучера за полазак деце чланова Војног синдиката Србије у први разред основне школе у износу од 2.000 динара. Позивамо чланове којима деца полазе у први разред основне школе, који се нису пријавили за поклон ваучер, та то учине у својим матичним синдикалним групама.

Дана 23.07.2018. године реализоваће се уплата солидарних помоћи за чланове Војног синдиката Србије за месец ЈУН 2018.године.  Солидарне помоћи исплаћују се по захтеву члана у случајевима предвиђеним Правилником о фонду солидарности Војног синдиката Србије (рођење детета, смрт члана породице, смрти родитеља, у случају смрти члана и лома кости). Износ солидарне помоћи је 10.000 динара.

Отворено писмо Александру Вулину, министру одбране

Поводом саопштења Покрета социјалиста у коме се демантује чињеница да ангажовани радници ВУ „Дедиње“ нису плаћени на њиховој прослави

Поштовани господине Министре,

У свом саопштењу најдобранемерније смо Вас упозорили да се наше колеге, два шефа сале, девет конобара и два кувара, запослене у ВУ „Дедиње“ исплате за ангажовање од 14.јула 2018.године. Онако како то налажу прописи: дневнице, прековремени рад, зато што су ангажовани на прослави десетогодишњице Покрета социјалиста, за који ево већ други дан наш аналитички тим не може да утврди шта је: покрет, странка или нешто треће...

Уједно, посаветовали смо Вас да сарадњу са ВУ „Дедиње“ довeдете у законске оквире, потписивањем уговора и коначно плаћањем пружене услуге...

И драго нам је да сте нас послушали...

Дана 01.07.2018.године Војни синдикат Србије упутио је иницијативу Влади Републике Србије и Народним посланицима у којој се предлаже да се право на пензију професионалним војницима омогући по истим условима као и официрима и подофицирима, односно да се у члану 43.став 4. Тачка 1. Закона о пензијском и инвалидском осигурању,  додају  речи ‘’професионални војник’’.

Последњим изменама и допунама Закона о Војсци Србије одредбама чана 42. став 3. старосна граница за рад у Војсци Србије, за категорију професионални војник подигнута је на 53 године живота, изузетно и више. Одређени број професионалних војника у навршених 53 година живота има и навршених 40 година радног стажа, али због непотпуне односно недоречене правне регулативе којом се уређује пензијско осигурање не могу остварити право на старосну пензију иако се налазе у статусу професионалних војних лица. Сада важеће и спорне одредбе члана 43. став 4. тачка 1. Закона о ПИО, као професионална војна лица препознају само подофицире и официре, што је у супротности и са одредбама члана 9. Закона о Војсци Србије. Овако дефинисана одредба тачке 1. став 4. члана 43. Закон о ПИО је дискриминишућа за професионалне војнике јер им у односу на остала професионална војна лица ускраћује право да по основу дугогодишње службе у војсци након навршених 40 година стажа и 53 године живота остваре право на пензију као и њихове колеге подофицири и официри.

Претрага уговораЛинк ка иступници из синдиката


Пријатељи Војног синдиката Србије

http://www.policijskisindikatsrbije.org.rs/

http://www.sind-prav.org.rs/

http://www.sob.mk/