ПРВИ И ЈЕДИНИ РЕПРЕЗЕНТАТИВНИ СИНДИКАТ ЗАПОСЛЕНИХ У МО И ВС

Данас је у Београду, у организацији Европске организације војних асоцијација (ЕУРОМИЛ) која од 1972. године до данас окупља 34 војне организације и синдикате из 23 земље Европе, одржан је округли сто на тему "Права војног особља и војних синдиката".

Дискусију је водио председник ЕУРОМИЛ-а господин Емануел Јакоб, а учешће су узели војни синдикати Мађарске, Србије, Македоније и Црне Горе. Гости округлог стола били су представници Министарства одбране Србије и представници јединог репрезентативног синдиката запослених у Војсци Србије, Војног синдиката Србије. Иако није члан ове међународне војне организације, представницима Војног синдиката Србије, дата је прилика да презентују положај војног особља у Србији и укажу на примере кршења њихових права. Током дискусије могли смо да сагледамо положај и поштовање права колега из армија у окружењу и да разменимо искуства у синдикалном раду у војскама земаља ЕУ Војни синдикат Србије, позван је од председника ЕУРОМИЛ-а да постане његов члан.

Као јавна организација ЕУ, ЕУРОМИЛ може у значајној мери да се заузме код органа и институција ЕУ у погледу заштите права војног особља у земљама које су чланице уније, али и код земаља које су кандидати за чланство у ЕУ обзиром да закони тих земаља морају бити усклађени са законима ЕУ. Војни синдикат Србије размотриће могућност придруживања ЕУРОМИЛ-у уколико то препозна као свој интерес, првенствено у заштити права српских војника.

Дана 14.09.2018. године, Војни синдикат Србије, објавио је Саопштење, којим позива чланове Војног синдиката Србије, да се јаве председницима синдикалних група, како би они, са циљем покретања парница,Правној служби Војног синдиката Србије доставили спискове чланова којима је Рачуноводствени Центар Министарства одбране РС, поступку извршења правоснажних решења о признавању права на солидарну помоћ због рођења детета по одредбама Посебног колективног уговора,  одбио је да изврши оваква решења.

Како Војни синдикат Србије сазнаје, након објављивања овог Саопштења у јавности, Рачуноводствени Центар Министарства одбране РС, почео је са да извршава првостепена решења, и то исплатом солидарне помоћи по одредбама Посебног колективног уговора, а након спроведеног поступка  оцене законитости рачуноводствених исправа према одредбама Правилника о финансијском пословању у Министарству одбране и Војсци Србије.

Све што је потребно је да првостепени управни органи у Министарству одбране и Војсци Србије, којима су од стране Рачуноводственог центра Министарства одбране РС, враћена као неисправна решења о признавању права на солидарну помоћ због рођења детета по одредбама Посебног колективног уговора за државне органе, иста што хитније доставе Рачуноводственом центру Министраства одбране РС, са напоменом да остају при донетим решењима.

Војни синдикат Србије се још једном изборио за остваривање права својих чланова  и показао да је најјача снага у одбрани интереса запослених у Министарству одбране и Војсци Србије.

Дана 27.09.2018. године реализоваће се уплата солидарних помоћи за чланове Војног синдиката Србије за месец АВГУСТ 2018.године.  Солидарне помоћи исплаћују се по захтеву члана у случајевима предвиђеним Правилником о фонду солидарности Војног синдиката Србије (рођење детета, смрт члана породице, смрти родитеља, у случају смрти члана и лома кости). Износ солидарне помоћи је 10.000 динара.

Такође реализоваће се и уплата поклон ваучера за полазак деце чланова Војног синдиката Србије у први разред основне школе у износу од 2.000 динара. Позивамо чланове којима деца полазе у први разред основне школе, који се нису пријавили за поклон ваучер, та то учине у својим матичним синдикалним групама.

Дана 17.09.2018. године реализоваће се уплата поклон ваучера за полазак деце чланова Војног синдиката Србије у први разред основне школе у износу од 2.000 динара. Позивамо чланове којима деца полазе у први разред основне школе, који се нису пријавили за поклон ваучер, да то учине у својим матичним синдикалним групама.

Као што је познато, у протеклом периоду велики број чланова Војног синдиката Србије, својим јединицама поднео је захтеве за остваривања права на солидарну помоћ због рођења детета, а на основу члана 43. став 1. тачка 8. Посебног колективног уговора за државне органе.Након што су првостепени органи Војске Србије у управном поступку одбили захтеве са образложењем да се на професионалне припаднике Војске Србије не примењују одредбе Посебног колективног уговора, а у поступку по жалби такав став подржали и другостепени органи, адвокати Војног синдиката Србије поднели су тужбе Управним судовима.

Управни суд је поступајући по таквим тужбама на заједничкој седници судија Управног суда заузео став да се на професионалне припаднике војске Србије примењују одредбе Посебног колективног уговора те да сходно томе професионалним припадницима Војске Србије припада право на солидарну помоћ за рођење детета и поништио решења другостепених органа којим су одбијене жалбе.

Из извора блиског руководству Министарства одбране, сазнајемо да је покренут поступак усклађивања зарада припадника Војске Србије са законским минимумом по коме основица за обрачун плата у војсци не може бити нижа од 75% републичког просека. Подсећамо да је ово био један од више пута поновљених захтева Војног синдиката Србије и један од разлога за протесте које смо организовали током прошле године. Како сазнајемо, линијом командовања ће на потчињене бити спуштена информација у којој се наводи да ће плата професионалног војника након овог повећања износити 55.000 динара, све у циљу спречавања одлива кадра.

У случају да је ово истина плате запослених би први пут од априла 2000.године достигле законом гарантовани минимум. Да подсетимо од 2000.-2008.године минимум зараде у Војсци Србије био је 3-5 просечних плата у привреди, да би се променом Закона о Војсци исти спустио на 75% просечне зараде у Републици Србији. Почетком примене новог закона никада није испоштован минимум, који је најближи гарантованој заради износио 71% у јануару 2008.године, а да би у међувремену пао чак и на 54% од просечне зараде.

Из наведеног такође по први пут видимо да је озваничен проблем одлива кадра на који Војни синдикат Србије указује још од 2015.године.

У допису које је једини репрезентативни синдикат у Војсци Србије, Војни синдикат Србије, данас упутио Председнику Републике и главнокомандујућем војсци, Александру Вучићу, наводи се да је потребно одржати хитан састанак са представницима запослених у Војсци Србије како би се Председник Републике упознао са стварним, веома забрињавајућим стањем у Војсци Србије и целокупном систему одбране које прети да потпуно онеспособи основну функционалну и оперативну способност наше војске за одбрану земље.

На предметном састанку представници репрезентативног синдиката изнеће конкретне предлоге за унапређење стања ресурса, пре свега за очување професионалног кадра који се тренутно драстично осипа, услед чега је оперативна способност Војске Србије за њену основну уставну функцију значајно нарушена. Такође пред Председника Вучића, биће изнети конкретни предлози за унапређење радног, материјалног и социјалног положаја припадника војске и образложити потреба да се између представника Републике Србије, као нашег послодавца и репрезентативног синдиката као представника запослених у Војсци Србије, отпочне са здравим социјалним дијалогом који до сада није постојао и који се опструисао и коначно отпочну преговори за закључење посебног колективног уговора за запослене у делатности одбране, јер је то тренутно од пресудног значаја и круцијално решење за очување њених људских ресурса, који су на издисају.

На предметном састанку ће бити речи и о примерима кршења закона, неистинитом службеном извештавању, злоупотребама, корупцији и криминалу у Војсци Србије, који у озбиљној мери подривају одбрамбену моћ земље и штете држави и њеним пореским обвезницима.

Очекујемо да ће Председник уважити молбу репрезентативног Војног синдиката Србије и да ће се убрзо састати са делегацијом званичних представника запослених у Војсци Србије.

Претрага уговораЛинк ка иступници из синдиката


Пријатељи Војног синдиката Србије

http://www.policijskisindikatsrbije.org.rs/

http://www.sind-prav.org.rs/

http://www.sob.mk/